Suma (netto): 0,00 zł
Suma (brutto): 0,00 zł

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

Grupa IDP sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz par. 9 ust.10 Regulaminu Sklepu Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia Kupującego z tytułu zmniejszenia wartości towaru będącego wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Innymi słowy, w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru Kupujący powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
1) Dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.),
3) Dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, lub dodatkowego serwisu do sprzętu (jak np. serwis Smartnet Cisco) jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom niebędącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).

Zgłoszenie zwrotu towaru należy zgłosić na adres rma@hardware.pl, klient otrzyma formularz zwrotu wraz z adresem na który należy odesłać. Zwrotu bez formularza nie będą uwzględniane i przyjmowane.

Zwroty towaru odbywają się na konkretny adres wskazany, jedynie po  otrzymaniu formularza zwrotu. Zwrot odbywa się do producenta, dystrybutora lub bezpośrednia do siedziby firmy, jeżeli jest tak wskazane w informacji otrzymanej po otrzymaniu formularza reklamacji tj:

MAX INTEGRATOR

Ul. Sułkowskiego 5

62-800 Kalisz

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

Nie należy zwracać towaru, na dowolny adres bez potwierdzenia konkretnego adresu zwrotu, skutkować to może nie przyjęciem reklamacji, zwłaszcza w przypadku uszkodzonego towaru, gdzie należy podpisać protokół szkody z kurierem.

Pamiętaj!

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas kiedy koszt odesłania jest wyższy niż zwykła paczka pocztowa.